miercuri, 29 noiembrie 2017

Reflecţii nocturne

Când privesc bolta cu stele, Universul Tău măreţ
Mă întreb: ce este omul de i-ai dat atâta preţ;
L-ai creat cu măiestrie, în adâncuri l-ai ţesut,
I-ai dat gândul veşniciei încă de la început.

Când era în nefiinţă, doar o fărâmă abstractă,
I-ai scris cartea existenţei cu ştiinţa Ta exactă,
Iar grădina ce-ai sădit-o în Eden, spre răsărit
Ai făcut-o locuinţă pentru omul întocmit.

I-ai dat legile Divine ca pe un legământ sfânt,
Ocrotind suflarea vie pusă-n vasul de pământ,
Deşi era chipul Tău, cu putere investit,
S-a unit cu Lucifer – heruvimul travestit.

Călcând legile dreptăţii şi sfidându-ţi sfatul Tău
A ajuns victima morţii şi părerilor de rău.
Dreptatea l-a condamnat şi aspru l-a pedepsit,
Din „Grădina desfătării” a ajuns dezmoştenit.

O, sărmana creatură, căzută într-o extremă
Fără nădejde la viaţă, dar iubirea Lui supremă
I-a mai dăruit o şansă, prin Isus crucificat,
Să-şi câştige demnitatea suprimată de păcat.
………………………………………………

Noi îţi mulţumim Părinte pentru daru-ţi minunat,
Pentru Omul Împăcării care ne-a răscumpărat
Şi ne-a dăruit odihnă într-o lume răzvrătită,
Biciuită de necazuri şi de demoni pervertită.

Doamne dă-ne-nţelepciune să-ţi mărturisim iubirea,
Să răspândim vestea bună ce oferă mântuirea;
 Iar cei care se predau Celui pe care-L iubeşti
Vor primi ca dar viaţa din izvoarele cereşti!
   

Niciun comentariu:

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de tine!

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de tine!
Iosua 1:8